Informatie duurzaamheid Kantoorgebouw 1
Kantoortoren gebouw 1 van IJDock is getoetst op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid. Als resultaat hiervan wordt naar verwachting een PASS beoordeling op de maatlat BREEAM-NL behaald.

Onderstaand zijn een aantal technische gebouwgegevens opgenomen op basis waarvan deze prestatie is gerealiseerd.
 • Brutovloeroppervlak: ca. 9.200 
 • Dit brutovloeroppervlak wordt onderverdeeld in de volgende gebruiksfuncties conform de definities uit het Bouwbesluit en de bouwvergunning.
  • Kantoorfunctie  6.000 m²
  • Buitenruimte 100 m²
  • De overige oppervlakten worden gevormd door verkeersruimten, sanitaire ruimten, opslagruimten, stallingsgarage, technische ruimten ect.
 • In het gebouw is opslagruimte opgenomen voor het opslaan van afval. Hierbij wordt minimaal papier, klein chemisch afval en restafval gescheiden. Indien mogelijk wordt meer afval gescheiden ingezameld. De afmetingen van de opslagruimten beslaan in het ontwerp minimaal 80 m²
 • Het verwachte totale energiegebruik is

75 kWh/m² BVO voor elektriciteitsverbruik voor gehele gebouw

101 kWh/m² BVO verwachte vraag naar verwarmingsenergie en koelenergie voor gehele gebouw.

 • Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen ten behoeve van de dekking van verwarmingsenergie en koelenergie is  101kWh/m² BVO waarvan 55kWh voor verwarming en 56Kwh voor koeling.
 • Het verwachte waterverbruik is 30,6 m3/persoon/jaar;

Binnen het gebouw wordt gebruik gemaakt van duurzame energie door warmte- en koudeopwekking middels een Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem gecombineerd met een warmtepomp. Er wordt voor IJDock een centrale WKO gerealiseerd, welke wordt opgebouwd uit:

 • 2 warme bronnen aan de oostzijde van het eiland;
 • 2 koude bronnen aan de westzijde van het eiland;
 • warmtepompen;
 • piekketel en drycooler voor opvangen piekvermogens en voor balans.

De WKO levert lage temperatuur warmte en hoge temperatuur koude. De installaties in de gebouwen zijn hierop aangepast.