Voor het Paleis van Justitie is getoetst op het gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid. Als resultaat hiervan is een GOOD beoordeling op de maatlat BREEAM-NL behaald.

Onderstaand zijn een aantal technische gebouwgegevens opgenomen op basis waarvan deze prestatie is gerealiseerd.

o Brutovloeroppervlak: ca. 34.000  m²

o Dit brutovloeroppervlak wordt onderverdeeld in de volgende
   gebruiksfuncties conform de definities uit het Bouwbesluit
   en de bouwvergunning.
          • Bijeenkomstfunctie 6.933 m²
          • Celfunctie  623 m²
          • Gezondheidsfunctie 80 m²
          • Kantoorfunctie  13.509 m²
          • Buitenruimte 545 m²`
          • De overige oppervlakten worden gevormd door verkeersruimten,
             sanitaire ruimten, opslagruimten, stallingsgarage, technische
             ruimten etc.

o In het gebouw is opslagruimte aanwezig voor het gescheiden opslaan
   van afval. Hierbij wordt minimaal papier, klein chemisch afval en
   restafval gescheiden. Indien mogelijk wordt meer afval
   gescheiden ingezameld. De afmetingen van de opslagruimten
   beslaan in het ontwerp minimaal 158 m²;

o Het verwachte totale energiegebruik is 102,6 kWh/m² BVO;
   daarvan is 59,1 kWh/m² BVO verwacht elektriciteitsverbruik en
   43,5 kWh/m² BVO verwachte vraag  naar verwarmingsenergie
   en koelenergie

o Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen ten behoeve
   van de dekking van verwarmingsenergie en koelenergie is
   21 kWh/m² BVO;

o Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen ten
   behoeve van de dekking van verwarmingsenergie en
   koelenergie is 22,5 kWh/m² BVO;

o Het verwachte waterverbruik is 30,6 m3/persoon/jaar;

o Voor het waterverbruik wordt geen water betrokken via
   hemelwater of grijs water.

Binnen het gebouw wordt gebruik gemaakt van duurzame
energie door warmte- en koudeopwekking middels een
Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem gecombineerd
met een warmtepomp. Er wordt voor IJDock een centrale
WKO gerealiseerd, welke wordt opgebouwd uit:

o Twee Warme bronnen aan de oostzijde van het eiland;

o Twee Koude bronnen aan de westzijde van het eiland;

o Warmtepompen;

o Piekketel en drycooler voor opvangen piekvermogens en
voor balans.

De WKO levert lage temperatuur warmte en hoge temperatuur
koude. De installaties in de gebouwen zijn hierop aangepast.